Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket – Nya regler började gälla den 31 mars 2016.

Några punkter som är centrala för Arbetsmiljöverket har jag listat här nedanför. Men givetvis finns det mer att läsa och förhålla sig till.

Arbetsgivaren ska ansvara för att:

  1. Arbetstagarna inte får en ohälsosam arbetsbelastning. Resurserna ska anpassas efter kraven i arbetet. Möjlighet till återhämtning, förändrade arbetssätt eller ändrade prioritetsordningar är exempel på hur arbetsgivare kan arbeta förebyggande.
  2. Arbetstidernas förläggning inte leder till ohälsa. Risk för ohälsa finns till exempel vid skiftarbete, nattarbete, delade arbetspass och förväntningar på att vara ständigt nåbar.
  3. Klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras på arbetsplatsen genom exempelvis en policy eller rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras.
    Källa: Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). På Arbetsmiljöverkets hemsida kan du läsa mer.

Det är bra att flera samhällsfunktioner jobbar med dessa frågor från olika synvinklar, där Arbetsmiljöverket är en. Jag hoppas verkligen att vi tillsammans kommer lyckas få fram ett hållbarare arbetsklimat. Det kommer vi tjäna på både räknat i kronor och ören och givetvis i ren medmänsklighet.

Jag har inte alla svaren, jag tror ingen riktigt har det. Men jag har själv varit utbränd och har flera insikter, tankeställare och lärdomar som varit värdefulla för mig och för många jag möter. Jag vill bidra med min berättelse för att skapa värde för människor på företag, skolor och organisationer. Jag ser det som ett ansvar och ett meningsfullt arbete. För att sätta ihop min föreläsning har jag jobbat med en professionell regissör för att det ska vara så mottagligt och intressant för mina kunder som möjligt.

Boka mig gärna som föreläsare om prestationer, stress och utbrändhet. Jag berättar min egen erfarenhet av utbrändhet som driven entreprenör. Jag fokuserar på alla insikter, tankeställare och lärdomar det gett för att må bra och prestera bra idag. Jag driver nu ett företag i Tanzania och jobbar professionellt som föreläsare. Hör av dig! 0768 844 827 emanuel@emanuelnilsson.se

Arbetsmiljoverket