Stress

Lite stress hör livet till. Om du inte är stressad alls är du död. Men det handlar om att ha rätt stressnivå för varje livssituation. Man kan inte alltid ligga på högvarv.

Lite stress får man väl tåla? Ja det gör man, men vad man inte tål är svår och långvarig stress.

När urtidens människor utsattes för fara förbereddes kroppen för kamp eller flykt och stress-systemet slogs igång. Efter faran var över kunde man slappna av och återhämta sig. Men tyvärr är det inte så enkelt för den moderna människan, stressen ligger kvar och vi upplever livet som en nödsituation.

Om vi känner att vi har bra kontroll, bra uppskattning och motivation klarar vi mer.

När det gäller stress så är det inte bara sjuktalen som ökat utan även den andelen som befinner sig på arbetet men som presterar sämre.

Enligt en rapport från SBU (statens beredning för medicinsk och social utvärdering) fastslår man att det finns en tydlig koppling mellan arbetsrelaterade faktorer och olika sjukdomar.

Jag föreläser om min egen stress och utbrändhet som entreprenör med fokus på alla insikter, tankeställare och lärdomar jag fått, för att idag kunna prestera och samtidigt må bra. Jag jobbar professionellt som föreläsare och driver ett investmentbolag i Tanzania.

Du kan boka mig som föreläsare.