Jag föreläser om att prestera och samtidigt må bra, utifrån mina konstruktiva insikter och lärdomar från min utbrändhet.